حرف آخر چیست؟ و چرا همه رتبه های اول کنکور از محصولات حرف آخر استفاده میکنند؟

موسسه حرف آخر در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در قالب مجموعه های آموزشی کنکور سراسری با استفاده از روش های نوین و سبکی جدید آغاز کرد.

تفاوت موسسه حرف آخر با سایر موسسات فعال در این زمینه کنکور می توان به سبک خاص و نوین تدریس استادهای عالی رتبه در این مجموعه اشاره کرد .

چرا همه رتبه های اول کنکور حرف آخری هستند؟

موسسه حرف آخر به عنوان اولین موسسه آموزشی در حوزه کنکور از روش های نوین در تدریس منابع کنکور استفاده کرده است و به صورت انیمیشن و تصویرسازی تمامی نکات و موارد ریز مربوط به آزمون سراسری را برای اولین بار در ایران با به کارگیری استاد های باتجربه تدریس می کند.

شاید با خود فکر کنید که استفاده از تصویرسازی و انیمیشن در تدریس چه مزایا و بازدهی برای داوطلبان و دانش آموزان دارد ؟

طبق آمار و گزارش هایی که از نتیجه آزمون کنکور سراسری سال های قبل به دست ما رسیده ، این است که بیش از ۸۰ درصد از داوطلبان رشته های ریاضی و تجربی در دروس اختصاصی خود درصد خوبی را کسب نکرده اند .

فهرست