مرور برچسب

محاسبات منتظری

پکیج محاسبات – پکیج رایگان محاسبات – محاسبات منتظری – محاسبات

پکیج محاسبات محصولی است از موسسه کنکوری حرف آخر،که توسط استاد عبدالرضا منتظری و استاد صیاد تدریس شده است.پکیج محاسبات - محاسبات منتظریاین محصول که محاسبات شیمی نامیده شده است و به محاسبات منتظری هم معروف می باشد.کاربرد آن در