مرور برچسب

برنامه ریزی حرف آخر

برنامه ریزی چهارماهه – برنامه ریزی – برنامه ریزی کنکوری

سلام دوستان، بنده دراین پست میخواهم درمورد برنامه ریزی با شما حرف بزنم. که در ادامه به معرفی برنامه چهارماهه یا برنامه 1000 ساعته خواهیم پرداخت. برنامه ریزی درست و جامع و منطقی یکی ازعلل موفقیت دانش آموزان درکنکور و حتی درجریان سالهای