مرور برچسب

استاد منتظری

املا لغت و واژگان حرف آخر

درس ادبیات یکی از درس های مهم عمومی در آزمون کنکور سراسری محسوب می شود و به نوعی چالش رتبه برتر ها نیز بوده زیرا بالاترین ضریب را در کنکور به خود اختصاص می دهد .ضریب درس ادبیات در ازمون کنکور سراسری 4 بوده و چون در جلسه کنکور درس ادبیات…

زبان فارسی حرف آخر

از سخت ترین بخش های درس ادبیات فارسی در آزمون کنکور سراسری، درس زبان فارسی می باشد. این قسمت از زبان فارسی حرف آخر توسط استاد محسن منتظری با استفاده از الگوها و روش های نوین تدریس می شود . زبان فارسی حرف آخر در آزمون کنکورسراسری از درس…