مرور برچسب

استاد محمودی

زبان انگلیسی جامع حرف آخر

زبان انگلیسی آخرین آزمون در دفترچه ی کنکور سراسری می باشد و شامل 25 سوال که 3 تست قواعد 7 تست لغت 5 تست  کلوز و 10 تست درک مطلب می باشد. با توجه به مطالعه نمودار کسب درصد خوب در این درس رتبه شما را بالا می برد زیرا داوطلبان زیادی در درس…