مرور برچسب

استاد محسن منتظری

املا لغت و واژگان حرف آخر

درس ادبیات یکی از درس های مهم عمومی در آزمون کنکور سراسری محسوب می شود و به نوعی چالش رتبه برتر ها نیز بوده زیرا بالاترین ضریب را در کنکور به خود اختصاص می دهد .ضریب درس ادبیات در ازمون کنکور سراسری 4 بوده و چون در جلسه کنکور درس ادبیات ،…